โน้ตเพลงพระราชนิพนธ์ฉบับบรรเลง อ.ส. วันศุกร์ (บี-แฟลต) | BoomerangShop.com - Thailand Online Blu-Ray, DVD, CD Store

Browse

Newsletter

Keep up-to-date with new releases and great offers

โน้ตเพลงพระราชนิพนธ์ฉบับบรรเลง อ.ส. วันศุกร์ (บี-แฟลต)

Format: Book
UPC: 1120160004
Product Status
Shipping & Pickup
Checking stock...
 • SRP (Baht) : 169.00
 • Our Price (Baht) : 169.00
Click to see shopping cart
details or checkout.
 • Release Date : 16/12/2016
 • Credits
  • Synopsis :


   พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทรงพระราชนิพนธ์เพลงต่างๆ ในรูปของ Lead Sheet (กล่าวคือ มีทำนองหลัก คอร์ด และเนื้อเพลง) ซึ่งผู้ที่จะนำเพลงเหล่านี้ไปร้องหรือบรรเลง ต้องนำไปแยกและเรียบเรียงเสียงประสาน ให้เข้ากับวงดนตรีนั้นๆ รวมถึงการใส่สีสันให้กับเพลงให้เข้ากับความรู้สึกของงานและในวโรกาสที่ต่างกัน เพลงพระราชนิพนธ์บางบทเพลง โดยเฉพาะที่เป็นที่รู้จักในวงกว้าง จึงถูกดัดแปลงออกไปต่างๆนานา หรือในบางครั้งก็มีผู้หวังดี แก้ไข โดยคิดว่าทรงพระราชนิพนธ์มาผิด หรือ มีการคัดลอก Lead Sheet มาผิด จนกระทั่งบางเพลงได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปมากจนไม่สามารถฟังต้นฉบับออกได้ ในบางครั้งก็มีการสะกดชื่อเพลงที่แตกต่าง ระบุชื่อผู้ประพันธ์เนื้อร้องผิด หรือระบุปีที่ทรงพระราชนิพนธ์ผิด รวมไปถึงระบุจำนวนบทเพลงพระราชนิพนธ์ผิด จนเกิดความสับสนขึ้น

   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเพลงพระราชนิพนธ์ขึ้น ภายในสำนักราชเลขาธิการ ในปี พ.ศ. 2544 เพื่อพิจารณาผู้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ไปเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ และในปี พ.ศ. 2547 ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งที่จะทรงชำระ ปรับปรุง แก้ไขบทเพลงพระราชนิพนธ์ให้ถูกต้องเป็นมาตรฐาน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ รศ.ดร. ภาธร ศรีกรานนท์ จัดทำโน้ตเพลงพระราชนิพนธ์เป็น Lead Sheet ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อทรงพระราชวินิจฉัย และทรงแก้ไขปรับปรุงโน้ตเพลงต่างๆ ด้วยพระองค์เอง หลังจากนั้น ได้พระราชทานให้ รศ.ดร. ภาธร ศรีกรานนท์ ตรวจสอบเพิ่มเติมให้ถูกต้องตามหลักทฤษฏีดนตรีสากล รวมถึงการเก็บข้อมูลของแต่ละเพลง และบันทึกลงอย่างถูกต้อง เพื่อเป็นแบบอย่างที่เชื่อถือและนำไปเผยแพร่ได้อย่างถูกต้องต่อไป

   ข้อมูลเพิ่มเติม:
   เครื่องดนตรีที่ใช้โน๊ตคีย์ Bb 
   - Trumpet 
   - Tenor saxophone
   - Soprano saxophone
   - Clarinet

   เครื่องดนตรีที่ใช้โน๊ตคีย์ Eb 
   - Alto saxophone
   - Baritone saxophone

   เครื่องดนตรีที่ใช้โน๊ตคีย์ C กุญแจฟา 
   - Trombone 
   - Tuba 
   - Euphonime
   - Celll
   - Bass 

   เครื่องดนตรีที่ใช้โน๊ตคีย์ C กุญแจซอล
   - Guitar
   - Piano
   - Flute
   - Violin
   - Viola 
   - Ukulele 

   ฉบับ complete จะเหมือนกับคีย์ C กุญแจซอล
Go to TOP