วัตถุมงคล: พระพุทธนวราชบพิตร พระพิมพ์จิตรลดา โครงการหลวง ปี 2539 เนื้อเงินพิมพ์ใหญ่ พร้อมกล่อง | BoomerangShop.com - Thailand Online Blu-Ray, DVD, CD Store

Browse

Newsletter

Keep up-to-date with new releases and great offers

วัตถุมงคล: พระพุทธนวราชบพิตร พระพิมพ์จิตรลดา โครงการหลวง ปี 2539 เนื้อเงินพิมพ์ใหญ่ พร้อมกล่อง

Format: Amulet
UPC:
Product Status
Shipping & Pickup
Checking stock...
 • SRP (Baht) : 0.00
 • Our Price (Baht) : 4,299.00
 • Promotion Price (Baht) : 3,099.00
Click to see shopping cart
details or checkout.
 • Release Date : 00/00/0000
 • Credits
  • Synopsis :
   ในวาระอันเป็นมงคลสมัยอย่างยิ่ง ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ใน พ.ศ.2539 คณะกรรมการจัดงาน อันมีมูลนิธิโครงการหลวง มูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท และเครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้ดำริจัดสร้างวัตถุมงคลขึ้นเพื่อเป็นการน้อมระลึกถึงโอกาสอันเป็นมหามงคลยิ่ง และเพื่อนำรายได้ทั้งหมดสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวงและสาธารณกุศล โดยกำหนดการจัดสร้างเป็นพระพุทธนวราชบพิตร พระพิมพ์จิตรลดา ซึ่งพระพุทธนวราชบพิตร เป็นพระพุทธรูปซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสร้างพระราชทานเพื่อประดิษฐาน ณ จังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2509 ที่ฐานบัวหงายของพระพุทธนวราชบพิตรได้บรรจุพระพิมพ์จิตรลดา ซึ่งทรงสร้างขึ้นด้วยพระหัตถ์จากมวลสารศักดิ์สิทธิ์ทั่วประเทศ

   คณะกรรมการนำโดย หม่อมเจ้าภีรเดช รัชนี ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้างพระพุทธนวราชบพิตร พระพิมพ์จิตรลดา ในโอกาสเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสสักการบูชา จึงเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

   พระพิมพ์จิตรลดา ลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยม ด้านหน้าเป็นรูปพระพุทธนวราชบพิตรด้านหลังเป็นรูปสัญลักษณ์ฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี มีเนื้อเงิน ขนาดใหญ่ สูง 3.2 ซม.Go to TOP