เหรียญที่ระลึก: เหรียญ 10 บาท พระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุ 64 พรรษาเท่า ร.4 (18 พฤศจิกายน 2534) | BoomerangShop.com - Thailand Online Blu-Ray, DVD, CD Store

Browse

Newsletter

Keep up-to-date with new releases and great offers

เหรียญที่ระลึก: เหรียญ 10 บาท พระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุ 64 พรรษาเท่า ร.4 (18 พฤศจิกายน 2534)

Format: Coin
UPC:
Product Status
Shipping & Pickup
Checking stock...
 • SRP (Baht) : 399.00
 • Our Price (Baht) : 399.00
 • Promotion Price (Baht) : 199.00
Click to see shopping cart
details or checkout.
 • Release Date : 23/01/2017
 • Credits
  • Synopsis :
   ด้านหน้าเหรียญ
   กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฏ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงฉลองพระองค์พื้นดำปักลายดิ้นทอง ทรงสายสะพายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฝรั่งเศส และพระมหาสังวาลนพรัตน์ และพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเครื่องบรมขัติยราชภูษิตาภรณ์ ทรงฉลองพระองค์ครุย ทรงสายสร้อยแห่งเครื่องขัติยราชอิสริยาภรณ์ อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ และสายสร้อยแห่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชิดวงขอบเหรียญมีข้อความว่า "พระปรเมนทรมหามงกุฏ" และ "พระปรมินทรมหาภูมิพล" โดยมีเครื่องหมายมหาจักรีบรมราชวงศ์คั่นระหว่างข้อความ

   ด้านหลังเหรียญ
   กลางเหรียญมีอักษรพระปรมาภิไธยย่อ "มปร" ภายใต้พระมหามงกุฏ และอักษรพระปรมาภิไธยย่อ "ภปร" ภายใต้พระมหามงกุฏ เบื้องล่างมีข้อความบอกราคาและข้อความว่า "10 บาท ประเทศไทย" ชิดวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "พระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุ 64 พรรษา เท่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว" เบื้องล่างมีข้อความว่า "18 พฤศจิกายน 2534" โดยมีลายดอกประจำยามคั่นระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่างทั้งสองข้าง Go to TOP