เหรียญที่ระลึก: เหรียญ 10 บาท 100 ปี โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า | BoomerangShop.com - Thailand Online Blu-Ray, DVD, CD Store

Browse

Newsletter

Keep up-to-date with new releases and great offers

เหรียญที่ระลึก: เหรียญ 10 บาท 100 ปี โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

Format: Coin
UPC:
Product Status
Shipping & Pickup
Checking stock...
 • SRP (Baht) : 769.00
 • Our Price (Baht) : 769.00
Click to see shopping cart
details or checkout.
 • Release Date : 23/01/2017
 • Credits
  • Synopsis :
   เหรียญ 10 บาท 100 ปี โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

   เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 100 ปี แห่งการสถาปนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

   ด้านหน้า กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเครื่องแบบเต็มยศขาวทหารบก ทรงสายสะพายประถมาภรณ์มงกุฎไทยและสายสร้อยแห่งเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ และพระบรมรูปพระบาสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเครื่องแบบเต็มยศทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้า ทรงสายสะพายและสายสร้อยแห่งเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ ผินพระพักตร์ทางเบื้องซ้าย ชิดวงขอบเหรียญมีข้อความว่า "พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว" "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช" และมีจุดกลมคั่นระหว่างข้อความ

   ด้านหลัง กลางเหรียญมีเครื่องหมายของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าด้านซ้ายมีเลขบอกราคา ด้านขวามีคำว่า "บาท" ชิดวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "๑๐๐ ปี โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า" เบื้องล่างมีข้อความว่า "๕ สิงหาคม ๒๕๓๐ ประเทศไทย"

   ชนิดราคา 10 บาท
   นิกเกิล ร้อยละ 100
   น้ำหนัก 15 กรัม
   เส้นผ่าศูนย์กลาง 32 มิลลิเมตร
   ลักษณะ เหรียญกลม วงขอบนอกมีเฟืองจักรGo to TOP