ชนิดสินค้า
สินค้าหลักที่จำหน่ายบนเว็บไซต์ของเราประกอบไปด้วย Blu-Ray, DVD, CD, Hardware, Accessories และในอนาคตอาจมีสินค้าชนิดอื่นๆจำหน่ายเพิ่มขึ้น สินค้าทั้งหมดเป็นสินค้าที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์

สำหรับคำอธิบายชนิดสินค้าที่แสดงบนรายละเอียดสินค้าของเรา แบ่งได้ดังนี้

 • ชนิดสินค้า
 • คำอธิบาย
 • *Blu-Ray
 • Blu-Ray Region A
 • *DVD (1)
 • DVD Zone 1
 • *DVD (2)
 • DVD Zone 2
 • *DVD (3)
 • DVD Zone 3
 • *DVD (4)
 • DVD Zone 4
 • *DVD (ALL)
 • DVD All Zone
 • *CD
 • Audio-CD
 • Hardware
 • Blu-ray Player, DVD Player, Gadget etc.

* สินค้าที่สามารถจัดส่งไปต่างประเทศได้ ประกอบไปด้วย Blu-Ray, DVD และ CD

สถานะสต็อกสินค้า
สถานะสต็อกสินค้าของเราจะมีอยู่ 2 รูปแบบ คือ
 • IN-STOCK
 • หมายถึงสินค้านั้นๆมีในสต็อกพร้อมที่จะจัดส่งได้ทันที
 • OUT OF STOCK
 • หมายถึงสินค้าหมดจากสต็อกชั่วคราว ต้องจัดสั่งจากผู้ผลิต ท่านยังคงสามารถสั่งสินค้านั้นๆได้อยู่

Go to TOP