User Guide | BoomerangShop.com - Thailand Online Blu-Ray, DVD, CD Store


การชำระเงินสำหรับ ลูกค้าในประเทศไทย
ท่านสามารถชำระเงินได้ 2 รูปแบบดังนี้
รูปแบบที่ 1 ชำระเงินโดยบัตรเครดิต (Credit Card *)
รูปแบบที่ 2 ชำระเงินโดย โอนเงินเข้าธนาคาร
รูปแบบที่ 3 ชำระเงินโดย เคาน์เตอร์เซอร์วิส (Counter Service)
รูปแบบที่ 4 ชำระเงินโดย ไลน์ เพย์ (LINE Pay)

การชำระเงินสำหรับ ลูกค้าต่างประเทศ
ขณะนี้ท่านสามารถชำระเงินได้เพียงรูปแบบเดียวคือ บัตรเครดิต (Credit Card *) เท่านั้น

* เกี่ยวกับบัตรเครดิต (Credit Card)
บูมเมอแรงไม่มีการจัดเก็บข้อมูลใดๆทั้งสิ้นของบัตรเครดิต ระบบการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตออนไลน์จะให้บริการโดย ธนาคาร กรุงเทพ ที่มีการเข้ารหัสข้อมูลรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐาน SSL พร้อมรองรับระบบ Verified by VISA และ MasterCard SecureCode

ชนิดของบัตรเครดิตที่สามารถใช้ชำระเงินผ่านระบบของเรา ได้แก่ บัตร VISA, Master Card, JCB และบัตรเครดิตของธนาคารกรุงเทพ


Go to TOP