เหรียญที่ระลึกหายาก "ในดวงใจนิรันดร์"

เหรียญที่ระลึกหายาก "ในดวงใจนิรันดร์"

1. เหรียญ 2 บาท พ.ศ. 2530 เหรียญที่ระลึกพิธีมหามงคลพระชนมายุครบ 60 พรรษา

พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมายุครบ 5 รอบ 60 พรรษา เป็นพระราชพิธีที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และความปิติยินดีที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2530

2. เหรียญ 2 บาท พ.ศ. 2531 เหรียญที่ระลึกพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก

พระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกเป็นพระราชพิธีที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งนับตั้งแต่วันครองราชย์เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 จนถึง 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2531 ได้เป็นเวลา 42 ปี 23 วัน นับว่าทรงครองสิริราชสมบัติยืนยาวกว่าพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ในประวัติศาสตร์ชาติไทย เป็นความปลามปลื้มยินดีของพสกนิกรโดยทั่ว 

3. เหรียญ 2 บาท พ.ศ. 2539 เหรียญที่ระลึกพระราชพิธีกาญจนาภิเษก

พระราชพิธีกาญจนาภิเษก (Golden Jubilee) จัดขึ้นเป็นครั้งแรกของไทย ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยพระองค์ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ตามคติสากล ในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2539 รัฐบาลและประชาชนชาวไทยได้ร่วมกันจัดงานพระราชพิธีนี้อย่างยิ่งใหญ่สมพระเกียรติ และได้มีการสร้างของที่ระลึกและถาวรวัตถุอันทรงคุณค่ามากมายในวโรกาสมหามงคลนี้

4. เหรียญ 50 บาท พ.ศ. 2559 เหรียญที่ระลึกพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี

ปีที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี พระองค์เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เวลา 15.52 น. อันเป็นความสูญเสียและโศกเศร้าที่สุดของปวงชนชาวไทย ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงทุ่มเททุกสรรพกำลัง เพื่อพสกนิกรทุกเชื้อชาติศาสนาให้ได้มีความเป็นอยู่ที่ดี มีความสุขอย่างยั่งยืนตลอดระยะเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติมาอย่างยาวนาน

*เหรียญฉลองสิริราชสมบัติ 70 ปี เป็นเหรียญสุดท้ายในรัชกาลที่ 9*

Go to TOP