ควรหรือไม่ที่ละเมิดความเชื่อผู้อื่น เพียงเพราะต่างเชื้อชาติ ต่างศาสนา "Silence/ศรัทธาไม่เงียบ"


"Silence/ศรัทธาไม่เงียบ" ว่าด้วยเรื่องราวของ บาทหลวงเฟอร์เรรา เดินทางไปเผยแพร่ศาสนาคริสต์ที่ญี่ปุ่น เขาหายตัวไปอย่างลึกลับ มีเพียงแต่สาส์นที่เขาได้ส่งมาจากคริสตจักรบอกว่าเขาได้ละทิ้งพระเจ้าและปลดปล่อยตัวเองจากศาสนาคริสต์แล้ว ทำให้ บาทหลวงโรดิเกซ และ บาทหลวงการูเป ลูกศิษย์ทั้งสองคนต้องอาสาเข้าไปยังดินแดนที่มีการกวาดล้างผู้นับถือศาสนาคริสต์ในญี่ปุ่นเพื่อตามหาบาทหลวงเฟอร์เรรา


เป็นอีกหนึ่งผลงานของผู้กำกับรางวัลออสการ์ Martin Scorsese แน่นอนว่าเรื่องราวที่เกิดในหนังล้วนแล้วแต่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการนับถือศาสนา เกือบทุกฉากทุกตอนได้เผยให้เห็นถึงความมุ่งมั่น ศรัทธา รวมถึงจิตวิญญาณของศาสนิกชนที่มีความเลื่อมใสต่อศาสนาคริสต์ จึงทำให้หนังส่งพลังเป็นอย่างมาก ทำให้เกิดการตั้งคำถามเกี่ยวกับศาสนาว่า ศาสนาคืออะไร เหตุใดต้องยึดติดกับรูปเคารพ แท้จริงแล้วเราเข้าใจศาสนาที่เรานับถืออย่างถ่องแท้หรือไม่ และที่สำคัญควรหรือไม่ที่ละเมิดความเชื่อ ความศรัทธาของผู้อื่น เพียงเพราะต่างเชื้อชาติ ต่างศาสนา


สิ่งที่สื่อให้เห็นอย่างชัดเจนอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญคือ ความศรัทธา จะว่าไปการเผยแผ่ศาสนาเป็นเรื่องที่สาวกสมควรทำ แต่ในเมื่อบ้านเมืองที่ไปเผยแผ่นั้นต่อต้าน เหตุใดถึงต้องดึงดันอยู่ต่อไป จะเรียกว่าความศรัทธาอย่างไร หากศรัทธานั้นทำให้เกิดความทุกข์ทรมาน ปากบอกว่าเพื่อพระเจ้า ด้วยความทรมานทั้งหลายนี้พระเจ้าได้เห็นหรือไม่ หรือแท้ที่จริงแล้ว เรามีพระเจ้าองค์เดียวกัน เพียงแต่ต่างเชื้อชาติ ต่างเผ่าพันธุ์กันเท่านั้นเอง ฉะนั้นจึงเป็นเรื่องของผู้ชมที่ต้องตัดสินใจเองว่าศาสนาคืออะไร เพราะเหตุใดจึงยังมีปัญหาความขัดแย้งเกิดขึ้นไม่จบไม่สิ้น

Credit: IMDB, Cappa Defina Productions, CatchPlay, Emmett/Furla/Oasis Films (EFO Films), Fabrica de Cine, IM Global, SharpSword Films, Sikelia Productions, Verdi Productions (in association with), Waypoint Entertainment, mthai, MONO Film

Go to TOP