เหรียญที่ระลึก: เหรียญ 1 บาท ที่ระลึกเสด็จนิวัติพระนคร ปี 2504 | BoomerangShop.com - Thailand Online Blu-Ray, DVD, CD Store

Browse

Newsletter

Keep up-to-date with new releases and great offers

เหรียญที่ระลึก: เหรียญ 1 บาท ที่ระลึกเสด็จนิวัติพระนคร ปี 2504

Format: Coin
UPC:
Product Status
Shipping & Pickup
Checking stock...
 • SRP (Baht) : 1,699.00
 • Our Price (Baht) : 1,699.00
 • Promotion Price (Baht) : 899.00
Click to see shopping cart
details or checkout.
 • Release Date : 00/00/0000
 • Credits
  • Synopsis :
   เหรียญ 1 บาท ที่ระลึกเสด็จนิวัติพระนคร ปีพ.ศ. 2504
   ด้านหน้า: เป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ครึ่งพระองค์ ผินพระพักตร์เบื้องซ้าย เบื้องบนเป็นตราพระราชสัญลักษณ์จักรี กระนาบด้วยลายกระหนกเบื้องล่างมีข้อความว่า "เสด็จนิวัตพระนคร"
   ด้านหลัง: เป็นตราแผ่นดิน ยอดไม่มีรัศมี ริมขอบบนมีข้อความว่า "รัฐบาลไทย พ.ศ. ๒๕๐๔" ด้านซ้ายมีเลขไทย "๑" ด้านขวามีเลขอารบิค "1" เบื้องล่างมีคำว่า "บาท"Go to TOP