เหรียญที่ระลึก: เหรียญ 1 บาทเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 5 ปี 2509 | BoomerangShop.com - Thailand Online Blu-Ray, DVD, CD Store

Browse

Newsletter

Keep up-to-date with new releases and great offers

เหรียญที่ระลึก: เหรียญ 1 บาทเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 5 ปี 2509

Format: Coin
UPC:
Product Status
Shipping & Pickup
Checking stock...
 • SRP (Baht) : 299.00
 • Our Price (Baht) : 299.00
 • Promotion Price (Baht) : 199.00
Click to see shopping cart
details or checkout.
 • Release Date : 00/00/0000
 • Credits
  • Synopsis :
   เหรียญ 1 บาทเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 5 ปี 2509
   ด้านหน้า: เป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเครื่องเต็มยศทหารมหาดเล็ก และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ๋ พระบรมราชินีนาถ ครึ่งพระองค์ ผินพระพักตร์เบื้องขวา ริมขอบบนมีข้อความว่า "รัฐบาลไทย พ.ศ. ๒๕๐๙ " ริมขอบล่างซ้ายมีเลขและอักษรไทยว่า "๑ บาท" ล่างขวามีเลขอารบิคและอักษรโรมัน " 1 BAHT "
   ด้านหลัง: เป็นตราเอเชี่ยนเกมส์ เป็นรูปดวงอาทิตย์เปล่งรัศมีออกไปโดยรอบ และมีอักษรโรมันล้อมรอบดวงอาทิตย์อยู่ 2 ชั้น ชั้นในเบื้องบนมีข้อความว่า "EVERONWARD" เบื้องล่างมีห่วงวงกลมเกี่ยวกันเป็นลูกโซ่ 20 ห่วง ชั้นนอกเบื้องบนมีอักษรโรมันข้อความว่า " FIFTH ASIAN GAMES" เบื้องล่างมีอักษรโรมันและเลขอารบิก ข้อความว่า "BANGKOK 1966"
Go to TOP