เหรียญที่ระลึก: เหรียญฟ้าชายทรงผนวช มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ปี 2521 | BoomerangShop.com - Thailand Online Blu-Ray, DVD, CD Store

Browse

Newsletter

Keep up-to-date with new releases and great offers

เหรียญที่ระลึก: เหรียญฟ้าชายทรงผนวช มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ปี 2521

Format: Amulet
UPC:
Product Status
Shipping & Pickup
Checking stock...
  • SRP (Baht) : 3,999.00
  • Our Price (Baht) : 3,999.00
  • Promotion Price (Baht) : 1,999.00
Click to see shopping cart
details or checkout.
  • Release Date : 00/00/0000
  • Credits
    • Synopsis :
      สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ มีพระราชศรัทธาออกบวชในพระพุทธศาสนา โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโปรดให้จัดการพระราชพิธีผนวช ณ พัทธสีมาวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2521 โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสโน) เป็นพระอุปัชฌาย์ สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ สมเด็จพระธีรญาณมุนี (ธีร์ ปุณฺณโก) ถวายอนุสาสน์ได้รับถวายพระสมณนามว่า วชิราลงฺกรโณ และได้ประทับอยู่ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ตลอดจนทรงลาสิกขาในวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2521
Go to TOP