เหรียญที่ระลึก: เหรียญ 50 บาท พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ (5 ธันวาคม 2554) | BoomerangShop.com - Thailand Online Blu-Ray, DVD, CD Store

Browse

Newsletter

Keep up-to-date with new releases and great offers

เหรียญที่ระลึก: เหรียญ 50 บาท พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ (5 ธันวาคม 2554)

Format: Coin
UPC:
Product Status
Shipping & Pickup
Checking stock...
 • SRP (Baht) : 499.00
 • Our Price (Baht) : 499.00
 • Promotion Price (Baht) : 299.00
Click to see shopping cart
details or checkout.
 • Release Date : 00/00/0000
 • Credits
  • Synopsis :
   กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ได้จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกและเหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ซึ่งการจัดทำในครั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลตลอดจนน้อมนำจิตใจของปวงชนชาวไทยให้แสดงความกตัญญูเวที แสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระองค์ทรงงานอย่างหนัก และประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ อันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ และเพื่อความผาสุกของประชาชนชาวไทยทั้งประเทศตลอดมา

   ลักษณะลวดลายเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก
   ด้านหน้า
   กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงผินพระพักตร์ทางเบื้องขวา ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศจอมทัพ ภายในวงขอบเหรียญเบื้องล่างมีข้อความว่า "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙"

   ด้านหลัง
   กลางเหรียญมีรูปตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ เบื้องล่างตราสัญลักษณ์มีข้อความบอกราคาว่า "๕๐ บาท" ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔" เบื้องล่างมีข้อความว่า "ประเทศไทย"

   เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกคิวโปรนิเกล ชนิดราคา ๕๐ บาท เนื้อโลหะคิวโปรนิเกล น้ำหนัก ๒๑ กรัม ขนาด ๓๖ มิลลิเมตรGo to TOP