เหรียญที่ระลึก: เหรียญ 20 บาท 120 ปี กระทรวงการคลัง ปี 2418-2538 | BoomerangShop.com - Thailand Online Blu-Ray, DVD, CD Store

Browse

Newsletter

Keep up-to-date with new releases and great offers

เหรียญที่ระลึก: เหรียญ 20 บาท 120 ปี กระทรวงการคลัง ปี 2418-2538

Format: Coin
UPC:
Product Status
Shipping & Pickup
Checking stock...
 • SRP (Baht) : 399.00
 • Our Price (Baht) : 399.00
 • Promotion Price (Baht) : 229.00
Click to see shopping cart
details or checkout.
 • Release Date : 00/00/0000
 • Credits
  • Synopsis :
   เหรียญ 20 บาท โลหะสีขาว นิเกิลผสมทองแดง 120 ปีกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2418-2538

   หน้าเหรียญ เหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศจอมพลอากาศ ทรงสายสร้อยจักรีและสายสะพายมหาวชิรมงกุฎประดับปีกเครื่องหมายนักบินและเหรียญราชอิสรอยาภรณ์และพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศจอมพล ทรงสายสร้อยจักรี ประดับเหรียญราชอิสริยาภรณ์ ผินพระพักตร์ทางเบื้องขวา ด้านซ้ายมีข้อความว่า "รัชกาลที่ ๙" ด้านขวามีข้อความว่า "รัชกาลที่ ๕"

   หลังเหรียญ เหรียญมีเครื่องหมายของกระทรวงการคลัง ชิดวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "๑๒๐ ปี กระทรวงการคลัง พ.ศ. ๒๔๑๘- ๒๕๓๘" เบื้องล่างมีข้อความว่า "ประเทศไทย" และข้อความบอกราคา

   น้ำหนัก : 15 กรัม
   เส้นผ่าศูนย์กลาง : 35 มิลลิเมตร
   ชนิด : โลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล)
   ราคาหน้าเหรียญ : 20 บาท
   ลักษณะ : เหรียญกลม วงขอบนอกมีเฟืองจักรGo to TOP