เหรียญที่ระลึก: เหรียญประดับแพรแถบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ปี 2559 (เนื้อเงิน) (สตรี) | BoomerangShop.com - Thailand Online Blu-Ray, DVD, CD Store

Browse

Newsletter

Keep up-to-date with new releases and great offers

เหรียญที่ระลึก: เหรียญประดับแพรแถบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ปี 2559 (เนื้อเงิน) (สตรี)

Format: Coin
UPC:
Product Status
Shipping & Pickup
Checking stock...
  • SRP (Baht) : 3,999.00
  • Our Price (Baht) : 3,999.00
  • Promotion Price (Baht) : 2,699.00
Click to see shopping cart
details or checkout.
  • Release Date : 00/00/0000
  • Credits
    • Synopsis :
      ในปีมหามงคลยิ่ง 2559 นี้ เป็นปีที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559 กรมธนารักษ์ได้จัดทำเหรียญประดับแพรแถบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ปี 2559 (เนื้อเงิน) (สตรี) เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลให้แผ่ไพศาล ทั้งภายในประเทศและนานาประเทศ ตลอดจนน้อมนำจิตใจของปวงชนชาวไทย ให้แสดงความกตัญญูกตเวที และความจงรักภักดี อีกทั้งสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกร
Go to TOP