เหรียญที่ระลึก: เหรียญ 150 บาท พระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก (2 กรกฎาคม 2531) | BoomerangShop.com - Thailand Online Blu-Ray, DVD, CD Store

Browse

Newsletter

Keep up-to-date with new releases and great offers

เหรียญที่ระลึก: เหรียญ 150 บาท พระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก (2 กรกฎาคม 2531)

Format: Coin
UPC:
Product Status
Shipping & Pickup
Checking stock...
 • SRP (Baht) : 9,999.00
 • Our Price (Baht) : 9,999.00
 • Promotion Price (Baht) : 7,999.00
Click to see shopping cart
details or checkout.
 • Release Date : 00/00/0000
 • Credits
  • Synopsis :
   เหรียญ 150 บาท พระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก (2 กรกฎาคม 2531)

   พระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก เป็นพระราชพิธีโบราณที่ได้จัดขึ้นเป็นครั้ง แรกเมื่อ พ.ศ. 2451 ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง ครองราชสมบัติยืนยาวเป็นปี 41 ซึ่งนับว่ายืนยาวกว่าพระมหากษัตริย์พระองค์ใด ในสมัยนั้น พระองค์ทรงครองราชย์สืบต่อกันมาจนสวรรคต ในวัน ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453 นับรวมระยะเวลาที่ทรงสถิตในราชบัลลังก์ ได้ 42 ปี 22 วัน

   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงได้รับการสถาปนาเป็นพระ มหากษัตริย์รัชกาลที่ 9 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน พ .ศ. 2489 ลุถึงวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2531 นับรวมเป็นเวลาที่ได้ทรงครอง ราชย์เป็นระยะเวลา 42 ปี 23 วัน ซึ่งนับว่ายืนยาวกว่าพระมหากษัตริย์องค์ใด ในแผ่นดินสยาม รัฐบาลได้จัดพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวาย เป็นพระเกียรติและเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมเฉลิมฉลองในวโรกาส อันเป็นมหามงคลนี้ด้วย Go to TOP