วัตถุมงคล: พระบรมรูป รัชกาลที่ 9 ทรงเครื่องฉลองกาญจนาภิเษก ปี 2539 (ทองคำเปลว) (สูง21.5 นิ้ว) (เนื้อทองเหลืองปิดทองคำเปลว) | BoomerangShop.com - Thailand Online Blu-Ray, DVD, CD Store

Browse

Newsletter

Keep up-to-date with new releases and great offers

วัตถุมงคล: พระบรมรูป รัชกาลที่ 9 ทรงเครื่องฉลองกาญจนาภิเษก ปี 2539 (ทองคำเปลว) (สูง21.5 นิ้ว) (เนื้อทองเหลืองปิดทองคำเปลว)

Format: Amulet
UPC:
Product Status
Shipping & Pickup
Checking stock...
 • SRP (Baht) : 79,999.00
 • Our Price (Baht) : 79,999.00
 • Promotion Price (Baht) : 59,999.00
Click to see shopping cart
details or checkout.
 • Release Date : 00/00/0000
 • Credits
  • Synopsis :
   ในหลวงทรงเครื่อง

   พระบรมรูปจำลอง ร.9 สูง 21.5 นิ้ว ฉลองกาญจนาภิเษก 2539 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดสร้างเป็นที่ระลึกแห่งการครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ด้านหน้าพระแท่นประดิษฐานอักษรพระปรมาภิไธย ภปร ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฏ สมเด็จพระพี่นางฯเสด็จประกอบพิธีเททอง ฝีมือประติมากรรมโดย อ.เสวต เทศน์ธรรม ซึ่งมีหมายเลขประจำองค์ จุดเด่น พระบรมรูปที่มีลักษณะเหมือนกับพระบรมฉายาลักษณ์ที่สุด มีสัดส่วนตามสภาพความเป็นจริง มีพระพักตร์ที่แฝงด้วยพระเมตตาธรรม พระปัญญาบารมีและพระมหากรุณาธิคุณ พระอิริยาบถสง่างามยิ่ง รายละเอียดของพระบรมรูปจำลองฯ ไม่ว่าจะเป็นฉลองพระองค์ เครื่องราชอิสริยากรณ์ ได้รับการจัดทำต้นแบบอย่างประณีต โดยคำนึงถึงรูปแบบและสัดส่วนที่ถูกต้องเหมือนจริง โดยเฉพาะฉลองพระองค์ครุยมหาจักรีบรมราชวงศ์ได้จำลองมาอย่างถูกต้องจากฉลองพระองค์จริง ทั้งด้านสัดส่วนและลวดลาย ซึ่งไม่มีผู้สร้างอื่นๆ สามารถทำได้เสมอเหมือน สวย สง่างามที่สุด
Go to TOP