เหรียญที่ระลึก: เหรียญ 10 บาท 120 ปี สถาบันที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน เนื้อเงินขัดเงา | BoomerangShop.com - Thailand Online Blu-Ray, DVD, CD Store

Browse

Newsletter

Keep up-to-date with new releases and great offers

เหรียญที่ระลึก: เหรียญ 10 บาท 120 ปี สถาบันที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน เนื้อเงินขัดเงา

Format: Coin
UPC:
Product Status
Shipping & Pickup
Checking stock...
 • SRP (Baht) : 4,199.00
 • Our Price (Baht) : 4,199.00
 • Promotion Price (Baht) : 2,799.00
Click to see shopping cart
details or checkout.
 • Release Date : 23/01/2017
 • Credits
  • Synopsis :
   เหรียญที่ระลึก: เหรียญ 10 บาท 120 ปี สถาบันที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน เนื้อเงินขัดเงา
   ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3.2 ซม.

   สภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน หรือ สภาที่ปฤกษาราชการแผ่นดิน (Council of State) ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นสภาที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าฯ ให้แต่งตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2417 ประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นผู้มีบรรดาศักดิ์ชั้นพระยาจำนวน 12 คน มีหน้าที่ถวายคำปรึกษาและความคิดเห็นต่างๆ ในด้านนิติบัญญัติ และเมื่อข้อราชการใดที่ประชุมสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดินมีมติเห็นชอบก็ให้ออกเป็นกฎหมายบังคับใช้ต่อไป Go to TOP